Sankarten polku

Kadonnut senesalkki

Paluumatkalla lännestä seurue yöpyi Etälieden kartanossa lordi Brennanin vieraana. Lordin senesalkki Lucan oli kadonnut ja talous täysin sekaisin. Sankarien avulla Lucan löytyi keijujen maasta ja senesalkin välistä vetämät ylimääräiset verot paljastuivat niinikään. Matka takaisin Kalliokotoon jatkui.

View
Kuoleman temppeli
Osa 1

Sankarit oli palkattu hurjalle tehtävälle: aavikon Mestari on tuonut armeijansa solan läpi valloittaen Sindin ja uhaten hahmojen kotimaita. Darokinin kauppahuoneet ovat luvanneet hahmoille 5000 kultapalaa nuppia kohden, jos he kukistavat aavikon Mestarin. Jos Mestarin eliminointi johtaa sodan loppumiseen kuukauden sisällä, maksu nostetaan 25 000 kultapalaan (palkkiota ei saa käteisellä, vaan kauppahuoneet toimittavat sen tuotteina hahmojen valitsemaan kaupunkiin Darokinissa).

Seikkailijamme ovat onnistuneet kulkemaan kätketyn solan poikki Hulen tuntemattomaan valtakuntaan, jota Mestari hallitsee. Heidän seuraava tehtävänsä on löytää Mestari tämän kotimaasta.

Hahmot ovat jossakin itäisessä Hulessa. Heillä ei ole karttoja, mutta paikalliset asukkaat ovat neuvoneet mitä reittiä pääsee lähimpään kaupunkiin, Magdeniin.

View
Welcome to your campaign!
A blog for your campaign

Wondering how to get started? Here are a few tips:

1. Invite your players

Invite them with either their email address or their Obsidian Portal username.

2. Edit your home page

Make a few changes to the home page and give people an idea of what your campaign is about. That will let people know you’re serious and not just playing with the system.

3. Choose a theme

If you want to set a specific mood for your campaign, we have several backgrounds to choose from. Accentuate it by creating a top banner image.

4. Create some NPCs

Characters form the core of every campaign, so take a few minutes to list out the major NPCs in your campaign.

A quick tip: The “+” icon in the top right of every section is how to add a new item, whether it’s a new character or adventure log post, or anything else.

5. Write your first Adventure Log post

The adventure log is where you list the sessions and adventures your party has been on, but for now, we suggest doing a very light “story so far” post. Just give a brief overview of what the party has done up to this point. After each future session, create a new post detailing that night’s adventures.

One final tip: Don’t stress about making your Obsidian Portal campaign look perfect. Instead, just make it work for you and your group. If everyone is having fun, then you’re using Obsidian Portal exactly as it was designed, even if your adventure log isn’t always up to date or your characters don’t all have portrait pictures.

That’s it! The rest is up to your and your players.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.